Óbuda története


Buda, Pest és Óbuda városa 1873-ban egyesültek. Óbuda alapjai lettek a legkorábban lefektetve, történelme 2000 évre tekint vissza.
A Duna ezen szakasza mellett az ókorban átkelőhelyeket létesítettek, melyek mellé a római birodalomban, hogy megakadályozzák a portyázó törzsek térhódításait, katonai táborokat telepítettek, és ezek körül az idők folyamán polgári városok jöttek létre. Az egyik legjelentősebb település Aquincum volt, a mai Óbuda területén. Az állandósuló barbár támadások miatt a rómaiak a Duna túlsó partján is erődöt építettek, így Pest alapjait is megvetették. A birodalom hanyatlása után különböző népcsoportok követték egymást. A magyar törzsek harcosai először a 880-as években érkeztek Pannóniára. A magyarok letelepedésével Óbudán folytatódott a városiasodás folyamata.  Az Árpád-házi királyok idején több templom és kolostor is épült a területen, de ezek többsége mára már eltűnt. 1290-ben III. András uralkodása alatt, még országgyűlést is tartottak Óbudán. A XVIII. században a török uralom megszűnésével számos barokk épületet emeltek. A XVIII-XIX. század fordulóján jelentős textilipari üzemek jöttek létre, és növekedett a környékbeli lakosság lélekszáma. A korabeli Óbuda hangulatát Krúdy Gyula műveinek olvasásával ismerhetjük meg.
 

Kiadó helyiségek részletes keresés